Natures Heat

In de kassen is warmte nodig voor de planten die er groeien. Voorheen kwam de warmte van een CV-installatie of een WKK- installatie, waarbij gas wordt verbrand en omgezet in warmte. Deze warmte gaat de kas in. Dit is echter een vrij dure oplossing. Daarbij kent de energiemarkt de laatste jaren grote schommelingen, wat ongunstig is voor de stabiliteit van tuinbouwbedrijven. Naar aanleiding hiervan hebben 9 tuinbouwbedrijven in Kwintsheul, onder leiding van Paul van Schie, in 2016 het initiatief genomen om aardwarmte te gaan gebruiken voor het verwarmen van de kassen. Hieruit is het geothermie project Nature’s Heat ontstaan.

Het project

Het project beslaat een gezamenlijke oppervlakte van 64 hectare en zeer gevarieerde teelten. Het te verwachten vermogen van de bron was circa 16 MWth (P50). Daarmee was een besparing op aardgas te verwachten van circa 22 miljoen m3, een uitstoot verlaging van circa 40 miljoen kg CO2 en 72.000 kg NOx per jaar.  In het eerste productiejaar, 2018,  zijn deze verwachtingen overtroffen.

Start van het project
Eind augustus 2015 is de opdracht voor de boringen reeds verstrekt en op 14 juli 2016 kreeg Nature's Heat eindelijk groen licht om te gaan boren naar aardwarmte.

Boringen
De boringen en de bouw van de warmtecentrale en het distributienet zijn uitgevoerd door Gerf BV.

Opbouw
Nadat de boringen klaar waren, kon gestart worden met de bouw van de bovengrondse installaties. Alle bovengrondse installaties zijn ontworpen, gebouwd en in bedrijf gesteld door Gastreatment Services BV (GtS). Op 21 maart 2018 kon alles in bedrijf.

In bedrijf
Na de opstart vanaf 21 maart 2018 (68% bedrijfszekerheid behaald) is er in april 2018 (86%) hard gewerkt om alle kinderziektes in de software en hardware op te lossen. Dit resulteerde in mei in een beschikbaarheid van 98%, de laatste 2% werd veroorzaakt door enorme regenval en bliksem.

Juni 2018 was een voorbeeld maand met 100% beschikbaarheid, geen machine storingen en plankgas voor het warmte netwerk met huidige ESP pomp. Nature's Heat kreeg na afloop van de inspectie voor Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) het compliment dat het er netjes en verzorgd uit ziet.

Nieuwe aansluitingen
In november 2018 zijn nog 2 kwekers aangesloten op het netwerk, te weten JoGrow en Westland Plant.

Website: http://www.naturesheat.nl  

 

In opdracht van

Wie of wat

Natures Heat

Wat

Turnkey project. Onderzoek, Financieën, Boren, Bovengrondse installatie

Wanneer

1-3-2016 - 31-3-2018

Technologien

Diepte geothermie