Geothermie een onuitputtelijke duurzame energiebron

Het klimaat verandert en de wereld is naarstig op zoek naar duurzame energievormen. De aarde zelf herbergt onmetelijke hoeveelheden energie en deze energie is te vinden in diepe aardlagen. Deze aardwarmte, ook geothermie genoemd, kan uitstekend aangewend worden als alternatieve energiebron voor het verwarmen van glastuinbouwbedrijven, huizenblokken of het opwekken van stroom.

Vanuit watervoerende lagen in de diepe ondergrond wordt het water omhoog gepompt. De temperatuur in de bodem, en dus ook de temperatuur van het daar aanwezige water, loopt op met ongeveer 3 graden per 100 meter diepte. Aardwarmte is een energiebron waarbij nauwelijks CO2-emissies vrijkomen en draagt daarom bij aan de verduurzaming van onze energiehuishouding.

Het beschikbare vermogen wordt door middel van een bovengrondse warmtewisselaar overgedragen aan een secundair circuit dat de warmte bovengronds naar haar bestemming voert. Nadat het vermogen uit de productieflow is overgedragen wordt het afgekoelde water weer dezelfde formatie ingepompt.

In mei 2018 is het ‘Masterplan Aardwarmte in Nederland’ verschenen waarin niet alleen de potentiële groei van de sector is beschreven, maar ook de noodzakelijke voorwaarden daarvoor. Veiligheid en de perceptie daarvan zijn daarbij zeer belangrijk. De uitvoering van het Masterplan is in volle gang.